Fara í efni

Nýjar reglur um sóttvarnir vegna Covid-19

Fréttir

Gildandi takmarkanir
Reglugerð um takmörkun á samkomum vegna farsóttar er í gildi frá og með 12. nóvember og gildir til 8. desember 2021.

Fjöldi, nálægðarmörk, grímunotkun
Fjöldatakmörkun
Hámarksfjöldi einstaklinga í sama rými eru 50 með ákveðnum takmörkunum, bæði í opinberu rými og í einkarými. Sjá þó undantekningu varðandi hraðpróf.
Fjöldatakmörkun og nálægðarmörk eiga ekki við um börn sem fædd eru 2016 eða síðar.
Heimilt er að hafa allt að 500 manns í rými á viðburðum að uppfylltum viðbótarskilyrðum:
Allir gestir framvísi neikvæðri niðurstöðu úr hraðprófi (antigen) sem má ekki vera eldra en 48 klst og er tekið á viðurkenndum stöðum. ATH. sjálfspróf eru ekki tekin gild.
1 metra nálægðarmörk nema þegar gestir sitja.
Allir gestir séu skráðir með nafni, kennitölu og símanúmeri. Skrána skal varðveita í tvær vikur og henni eytt að þeim tíma liðnum. Séu gestir í föstum sætum skulu þeir skráðir í sæti.
Allir gestir noti andlitsgrímu þar sem ekki er hægt að halda 1 metra nálægðarmörkum. Þessi regla gildir ekki á skemmtunum í framhaldsskólum. Börn fædd 2006 og síðar eru undanskilin grímuskyldu.
Ekki séu seldar veitingar í hléi.
Nálægðarmörk
Á öllum vinnustöðum og í annarri starfsemi þarf að tryggja 1 metra nálægðarmörkin á milli fólks sem er ekki í nánum tengslum.

Á viðburðum þar sem allir sitja gildir ekki 1 metra nálægðarmörk en þar er grímuskylda.

Grímunotkun
Grímuskylda er þar sem ekki er unnt að tryggja 1 metra nálægðarmörk milli einstaklinga sem ekki eru í nánum tengslum. Grímuskylda á ekki við um börn fædd 2006 eða síðar.

Andlitsgrímur skal nota þar sem ekki er unnt að tryggja 1 metra nálægðarmörk svo sem á söfnum, í verslunum, heilbrigðisþjónustu, innanlandsflugi og -ferjum, almenningssamgöngum, leigubifreiðum og hópbifreiðum, í verklegu ökunámi og flugnámi, starfsemi hárgreiðslustofa, snyrtistofa, nuddstofa, húðflúrstofa, hundasnyrtistofa, sólbaðsstofa og annarri sambærilegri starfsemi. Andlitsgríma skal hylja nef og munn. Undanþegið grímuskyldu er fólk sem hafa ekki skilning eða þroska til að nota andlitsgrímu rétt eða getur það ekki af öðrum ástæðum, svo sem vegna heilsufars.

Skólastarf
Í skólastarfi gilda almennar reglur um 50 manna fjöldatakmörk nema börn fædd 2016 og síðar eru undanskilin. Börn fædd 2006 og síðar eru undanþegin grímuskyldu.
Starfsfólki í leikskólum er ekki skylt að nota grímu í samskiptum við leikskólabörn.
Kennurum í grunnskólum er heimilt að taka niður grímu eftir að sest er niður inni í skólastofum.
Nemendum og kennurum í framhaldsskólum er heimilt að taka niður grímu eftir að sest er niður inni í skólastofum.
Blöndun milli hópa í skólastarfi er heimil á öllum skólastigum.
Í sameiginlegum rýmum á öllum skólastigum, svo sem við innganga, í anddyri og á göngum er heimilt að víkja frá fjöldatakmörkun.

Starfsemi sem felur í sér sérstaka smithættu
Lyfja- og matvöruverslanir og aðrar verslanir mega taka á móti 50 manns í hverju hólfi, en að auki fimm manns á hverja 10 m² en að hámarki 500 viðskiptavini svo lengi sem hægt sé að tryggja að minnsta kosti 1 metra á milli þeirra sem eru ekki í nánum tengslum. Einnig er heimilt að hafa allt að 50 starfsmenn í sama rými og viðskiptavinir í verslunum að því gefnu að hægt sé að viðhalda 1 metra á milli einstaklinga.

Sviðslistir, bíósýningar og aðrir menningarviðburðir hafa heimild til að hafa allt að 50 manns á sviði, þ.e. á æfingum og sýningum. Heimilt er að taka á móti 50 sitjandi gestum og er þeim skylt að nota andlitsgrímu. Sæti skulu númeruð og skráð á nafn. Ekki er heimilt að hafa hlé, né bjóða eða selja áfengi. Börn fædd 2016 og síðar eru ekki talin með. Heimilt er að auka fjölda í hólfi í 500 manns ef allir gestir framvísa niðurstöðu um neikvætt hraðpróf sem tekið er á viðurkenndum stöðum og er ekki eldra en 48 klst gamalt. Athugið sérstakar reglur um 500 gesti að undangengnu hraðprófi. ‍

Við athafnir trú- og lífskoðunarfélaga, erfidrykkjur, fermingarveislur og sambærilega viðburði mega allt að 50 einstaklingar vera viðstaddir. Heimilt er að auka fjölda í hólfi í 500 manns ef allir gestir framvísa niðurstöðu um neikvætt hraðpróf sem tekið er á viðurkenndum stöðum og er ekki eldra en 48 klst gamalt.

Veitingastaðir þar sem heimilaðar eru áfengisveitingar mega hafa opið til kl. 22 alla daga vikunnar með að hámarki 50 gesti í rými og 1 metra nálægðarmörkum. Allir gestir skulu skráðir á nafn, kennitölu og símanúmer. Vínveitingar skal bera til sitjandi viðskiptavina. Allir gestir þurfa að hafa yfirgefið staðinn kl. 23.

Skemmtistaðir og krár mega hafa opið til kl. 22 alla daga vikunnar með að hámarki 50 gesti í rými. Vínveitingar skal bera til sitjandi viðskiptavina. Allir gestir skulu skráðir á nafn, kennitölu og símanúmer. Allir gestir þurfa að hafa yfirgefið staðinn kl. 23. Spilakassar og spilasalir mega hafa opið til kl. 22 alla daga vikunnar með að hámarki 50 gesti í rými. Vínveitingar skal bera til sitjandi viðskiptavina. Allir gestir þurfa að hafa yfirgefið staðinn kl. 23. Ekki er heimilt að halda einkasamkvæmi eftir kl 23.00 á stöðum sem hafa vínveitingaleyfi. Ekki er heimilt að veita tímabundið leyfi fyrir skemmtunum svo sem tónleikum, dansleikjum, brennum eða öðrum viðburðum sem ætla má að dragi að sér hóp fólks eftir kl. 23.00.

Sund og baðstaðir, heilsu- og líkamsræktarstöðvar eru opnar fyrir 75% af leyfilegum hámarksfjölda gesta. Sótthreinsa skal búnað milli gesta. Börn fædd 2016 og síðar eru ekki talin með.

Skíðasvæði mega hafa opið fyrir 75% af hámarksfjölda gesta. Gætt verði að 1 metra nándarreglu og grímuskylda ef ekki verður hægt aðtryggja hana. Um veitingasölu á skíðasvæðum gilda sömu reglur og umveitingasölu almennt. Börn fædd 2016 og síðar teljast ekki með.

Íþróttastarf á vegum ÍSÍ
Íþróttir inni og úti, jafnt barna og fullorðinna, eru heimilar. Hámarksfjöldi í hverju hólfi eru 50 manns. Gætt skal að sóttvörnum og sameiginleg áhöld sótthreinsuð eftir notkun og þess gætt að loftræsting sé í lagi og loftað út reglulega. Heimilt er að auka fjölda í hólfi í 500 manns ef allir gestir framvísa niðurstöðu um neikvætt hraðpróf sem tekið er á viðurkenndum stöðum og er ekki eldra en 48 klst gamalt. Sérsambönd innan ÍSÍ setja sér leiðbeiningar sniðnar að hverri íþrótt. Íþróttakeppnir barna og fullorðinna eru heimilar og leyfilegt að taka á móti allt að 50 gestum og er þeim skylt að nota andlitsgrímu. Sæti skulu númeruð og skráð á nafn, kennitölu og símanúmer. Í íþróttum sem ekki tilheyra Íþrótta- og ólympíusambandi Íslands skal setja leiðbeiningar eða fylgja sömu leiðbeiningum og sambærilegar íþróttir innan sambandsins.

Undanþágur:
Reglugerðin tekur hvorki til alþjóðaflugvalla og -hafna, né til loftfara og skipa í millilandaferðum og skipa sem stunda fiskveiðar. Einnig tekur reglugerðin ekki til heilbrigðisstofnana, hjúkrunarheimila og annarra sambærilegra stofnana, en þær skulu setja sérreglur um sóttvarnir.

Heilbrigðisráðherra veitti síðastliðið vor undanþágur frá reglum um sóttvarnaaðgerðir fyrir þjóðhagslega mikilvæg fyrirtæki svo unnt væri að halda starfsemi þeirra órofinni. Heilbrigðisráðherra hefur ákveðið að áður veittar undanþágur haldi gildi sínu þannig að hertar sóttvarnaráðstafanir raski ekki umræddri starfsemi. Sömu skilyrði fyrir undanþágum gilda og áður, en þær voru veittar að undangengnu samráði við sóttvarnalækni, almannavarnadeild ríkislögreglustjóra og Matvælastofnun.

Sóttvarnir
Þrífa og sótthreinsa yfirborðsfleti eins oft og hægt er, sérstaklega algenga snertifleti eins hurðarhúna og handrið.

Tryggja þarf aðgang að handsótthreinsi við innganga og í grennd við algenga snertifleti, s.s. snertiskjái, innkaupakerrur og afgreiðslukassa. Minna almenning og starfsmenn á einstaklingsbundnar sóttvarnir með merkingum og skiltum.