Fara í efni

Langanesbyggð auglýsir starf umhverfisfulltrúa laust til umsóknar.

Fréttir

Miklar breytingar eru að verða á skipulagi umhverfis- og sorpmála sveitarfélaga vegna gildistöku nýrra laga um móttöku og meðhöndlun úrgangs frá sveitarfélögum. Einnig leggur sveitarfélagið Langanesbyggð áherslu á góða umgengni í þéttbýli og viðkvæmri náttúru og dreifbýli í víðfeðmu sveitarfélagi.

Íbúar í Langanesbyggð eru nú um 600 og sveitarfélagið er um 2490 km2. Flest öll þjónusta er til staðar á Þórshöfn s.s. pósthús, verslun, banki, verkstæði og flugvöllur en flogið er til og frá Þórshöfn 5 sinnum í viku til Akureyrar. Á Þórshöfn er einnig og þróunar og þekkingarsetur sem ber nafnið Kistan.

Sveitarfélagið Langanesbyggð auglýsir starf umhverfisfulltrúa laust til umsóknar.

Hlutverk umhverfisfulltrúa verður m.a.:

 • Að vera tengiliður og vinna í samstarfi við hönnuði við byggingu nýrrar móttökustöðvar sorps á Þórshöfn.
 • Að sjá um rekstur nýrrar móttökustöðvar sorps sem áætlað er að taki til starfa sumarið 2024.
 • Að sjá um skipulagt geymslusvæði gáma og annarra hluta sem sveitarfélagið rekur.
 • Að gera og halda við skrá yfir gáma og aðra hluti sem geymdir eru utan skipulagðra geymslusvæða í sveitarfélaginu.
 • Að sjá um og koma á framfæri ábendingum um betri umgengni og umhirðu lóða og svæða, bæði í einkaeigu og í eigu sveitarfélagsins.
 • Að sjá um framkvæmdir við umhirðu lóða og opinberra svæða í sveitarfélaginu í samvinnu við Þjónustumiðstöð.
 • Að sjá um samskipti við verktaka sem hirða sorp í sveitarfélaginu (á Þórshöfn, á Bakkafirði og í dreifbýli)
 • Önnur þau verk sem umhverfisfulltrúa kunna að verða falin af sveitarstjóra eða skipulags- og umhverfisnefnd Langanesbyggðar.

Umhverfisfulltrúi heyrir beint undir sveitarstjóra í samstarfi við Þjónustumiðstöð Langanesbyggðar.

Menntun, reynsla og þekking:

 • Ekki er gerð sérstök krafa um menntun eða reynslu en iðnmenntun eða góð þekking á umhverfismálum er mikill kostur.
 • Góð þekking á staðháttum og umhverfi í sveitarfélaginu Langanesbyggð er einnig mikill kostur í starfi.
 • Mikil áhersla er lögð á góða samskiptahæfni, jákvæðni og þjónustulund.
 • Öguð og skipulögð vinnubrögð og lausnarmiðað hugarfar.

Laun og starfskjör samkvæmt kjarasamningum viðkomandi stéttarfélags.

Umsókn með kynningarbréfi og ferilskrá sendist til sveitarstjóra, Björns S. Lárussonar á netfangið bjorn@langanesbyggd.is fyrir 14. nóvember.

Björn S. Lárusson
Sveitarstjóri