Fara í efni

Hafnarvörður óskast

Fréttir

Langanesbyggð óskar eftir að ráða starfsmann í þjónustumiðstöð með hafnarvörslu á Þórshöfn sem meginstarf.

Starfssvið

  • Annast almenna starfsemi hafnarinnar og þjónustu við viðskiptavini hennar
  • Vigtun sjávarafla og skráningu upplýsinga um löndun
  • Eftirlit með hafnarsvæðum, umferð um þau og umgengni og daglegt viðhald hafnarmannvirkja og búnaðar hafnarinnar
  • Öryggismál hafnarinnar, mengunarvarnir og hafnarvernd

Hafnarvörður er starfsmaður þjónustumiðstöðvar Langanesbyggðar og vinnur önnur tilfallandi störf eftir því sem við á hverju sinni.

 Hæfniskröfur

  • 30 tonna siglingaréttindi pungapróf er kostur
  • Aukin ökuréttindi eru kostur
  • Grunnþekking á tölvuvinnslu
  • Réttindi á hafnarvog er kostur
  • Góð íslenskukunnátta
  • Enskukunnátta er kostur

Viðkomandi þarf að hafa ríka þjónustulund, jákvætt viðhorf til ólíkra verkefna sem birtast starfsmönnum sveitarfélaga, og vera ávallt íbúum sveitarfélagsins og viðskiptavinum hafnarinnar lausnamiðaður og hjálpfús.

Laun eru samkvæmt kjarasamningum Launanefndar sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag 

Nánari upplýsingar veitir: Elías Pétursson, sveitarstjóri, S: 468 1220 og 892 0989 - elias@langanesbyggd.is

Umsókn um starfið skal senda í netfangið langanesbyggd@langanesbyggd.is og skal henni fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 24. mars 2019, æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf fljótlega.