Fara í efni

Góður árangur í rekstri sveitarfélagsins

Fréttir
Eins og sjá má af myndinni hefur afkoma sveitarsjóðs verið jákvæð síðan 2015. Gert er ráð fyrir jákv…
Eins og sjá má af myndinni hefur afkoma sveitarsjóðs verið jákvæð síðan 2015. Gert er ráð fyrir jákvæðri afkomu á þessu ári og til ársins 2022 skv. þriggja ára fjárhagsáætlun sveitarfélagsins.

Rekstrarniðurstaða A og B hluta sveitarsjóðs Langanesbyggðar var jákvæð um 86,3 m.kr. á árinu 2018, en var jákvæð 90,6 m.kr. árið áður.

Á árinu 2018 námu rekstrartekjur A og B hluta 923,3 m.kr. samanborið við 863,0 m.kr. á árinu 2017. Hækkun milli ára nemur 7,0%. Rekstrargjöld voru 755,5 m.kr. á árinu 2018, en voru 687,0  m.kr. á árinu 2017. Hækkun frá fyrra ári nemur 10,0%.

Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir og fjármagnsliði (EBITDA) vegna ársins 2018 var 167,9 m.kr. eða 18,2% af tekjum, en fyrir árið 2017 var hún 176,1 m.kr. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld lækka á milli ára. Samkvæmt sjóðstreymisyfirliti ársins 2018 nam veltufé frá rekstri 158,6 m.kr. samanborið við 149,4 m.kr. á árinu 2017.

Skuldahlutfall A og B hluta Langanesbyggðar var í árslok 2018, 71% en var 75% í árslok 2017. Samkvæmt sveitarstjórnarlögum nr. 138/2011 má skuldahlutfall ekki vera hærra en 150%.

Engin ný langtímalán voru tekin á árinu og lækkuðu langtímaskuldir við lánastofnanir um 23,8 m.kr. Eiginfjárhlutfall í árslok 2018 var 53,5% en var 50,1% í árslok 2017.

Elías Pétursson sveitarstjóri lýsti ánægju sinni með þennan góða árangur og sagði að náðst hefði í að viðhalda góðri fjárhagsstöðu Langanesbyggðar undanfarin ár með aðstoð og framlagi starfsfólks sveitarfélagsins og þakkaði því gott samstarf.